Alles over het dorp

 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

29 augustus


Geslaagde afsluiting seizoen 2014

Op woensdag 27 augustus jl. hebben we het kaatsseizoen nog feestelijk afgesloten met al onze deelnemers. Gedurende de zomervakantie was er geen training meer geweest, maar we wilden toch nog even lekker met elkaar kaatsen, en dat is gelukt!
                                                   Lees meer >>
 

 20 augustus

 10 september: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 10 september het Mantelzorgcafé, met als thema: De zomer voorbij.

Dit mantelzorgcafé is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.
Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: "De zomer voorbij".
Met de zomervakantie nog vers in het geheugen of nog een reisje in het vooruitzicht, staat deze morgen in het teken van samen zijn, koffie drinken en bijpraten.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.00 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,
Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel - De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl 

Met vriendelijke groeten,
Ignatia Veltman De Skûle Welzijn.

Klik hier voor de poster

 
7 augustus


World Servants Tzum, augustus 2014.

Alle jongeren weer gezond en wel terug in Tzum!
Op zondag 27 juli is de groep “Malawi – jongeren”weer terug gekomen naar Nederland.

Zij zijn met het vliegtuig weer geland in Brussel en van daar met de bus naar Nijkerk gegaan waar de bus naar Tzum ook (bijna) gereed stond. Lees meer >>

 14 juli


Update
World Servants Tzum!!

Dinsdag 8 juli is de groep Malawi gangers ( Marrit, Jeroen, Esmee, Thera, Johanna Symen en Harm Jelle) ’s morgens om 11.00 uur met de bus vanuit Tzum vertrokken. Lees meer >>

9 juli

 

Na een aantal maanden voorbereidingen was het dan weer zo ver. De Lyntsjedamespartij.
Het begint al een begrip te worden in Tsjom en omstreken.
Na een regenachtige zaterdag leek het gelukkig een betere zondag te worden. En ondanks het eerste weekend van de vakantie waren er maar liefst 36 dames naar het Lyntsjepark gekomen om te strijden voor de Lyntsjewisselbokaal. Lees hier het verslag van deze wedstrijd of
klik op het plaatje voor de foto's.
 
4 juli

 

Van het Beachvolleybal zijn nog een aantal foto's toegevoegd.
Deze zijn door een foutje van mij per ongeluk niet mee gegaan.
Aangezien het toch wel leuke plaatjes zijn, wilde ik ze niet onthouden.
Ze zijn toegevoegd aan de map Beachvolleybaltoernooi.
klik maar op het plaatje.
Van een aantal mensen heb ik leuke reacties gekregen over de foto's van het dorpsfeest. Dat vind ik erg leuk om te horen.
Bedankt hiervoor.

Als je van een foto of foto's graag een origineel exemplaar wilt hebben, stuur dan een mail naar lbosch@tsjom.nl met vermelding van het foto nummer, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Lieuwe Bosch
 

3 juli

Nijs fan de Oranjevereniging

Het is juli 2014….En het dorpsfeest waar we als bestuur van de Oranjevereniging sinds september 2013 mee bezig geweest zijn, ligt alweer achter ons…Volgens ons, en volgens iedereen die we gesproken hebben was het een erg geslaagd dorpsfeest, van het begin op donderdag, tot en met het einde op zondag. Lees meer >>
 
2 juli


Van Ritske van Kesteren hebben we een filmpje gekregen, wat gemaakt is uit de lucht tijdens het dorpsfeest.

Bedankt hiervoor.

klik maar op het plaatje

27 juni


De foto's van het dorpsfeest staan inmiddels op de site.
Mocht u ook foto's gemaakt hebben die u graag wilt delen? Stuur ze dan op naar lbosch@tsjom.nl
 

   
Straatversiering   In en rond de zweef
(donderdag)
  Playbackshow
         
   
Zandkastelen bouwen   Pearkekeatsen   In en rond de zweef
(vrijdag)
         
     
Lawaaioptocht   Beachvolleybaltoernooi   Matinee   Vangrail
     
 

 
 

Zondag 29 juni Kerkdienst met de jongeren van World Servants

 

 
16 juni

Inschrijving seizoen 2015 geopend voor jeugd 5 t/m 12 jaar!

Onze trainingen zijn voor beginners vanaf 5 jaar….
Maar ook voor actieve kaatsers t/m 12 jaar……

Wil je dus graag leren kaatsen of een goede trainingsplek om je verder te ontwikkelen?

Kom dan naar Keatsskoalle ’t Begjin in Tsjom!  Lees meer >>
 

4 juni

Dhr Ypma heeft afgelopen week bij ons op de peuterspeelzaal voorgelezen i.v.m. de foarleswike van Tomke. Het was een prachtig verhaal over de “De nije bril fan Yana Yu”. klik hier of op het plaatje voor de foto's.

 

28 mei


De pupillen hebben weer goed gepresteerd dit afgelopen weekend bij de eerste afdelingswedstrijd in St. Jacobiparochie.
Maar ook Anna Rixt Cnossen en Jelle Cnossen wisten goed te presteren. Lees meer >>

11 mei
De Heus Voederpartij op donderdag 15 mei en vrijdag 16 mei 2014


Om 18.00 uur werd de ledenpartij geopend en konden de eerste kaatsters los op een mooie donderdagavond.


Bij de welpen stonden 6 tweetallen op de lijst. Hier werd in een variabele poule gekaatst. Iedereen moest 3 keer kaatsen. Hierna werden de punten  bij elkaar opgeteld.
Jan Tymen Eisma had samen met Folkert Hannema 3 keer gewonnen, dit betekende de eerste  prijs. 
Lees meer >>>

 
8 mei

Al zolang Tennisvereniging Tzum bestaat organiseren we op Paasmaandag de Tzummer Kampioenschappen en dit jaar was alweer de vierde editie. Deze keer was het ook mogelijk voor niet-leden mee te doen aan de belangrijkste tenniswedstrijd van het jaar om zo kans te maken op de titel Kampioen van Tzum.  Lees meer >>

 
4 mei
Woord bij de herdenking van de gevallenen op 4 mei 2014

De uitbundige feestelijkheden van morgen, 5 mei worden voorafgegaan door stilte. Stilte op 4 mei. Momenten van bezinning op wat oorlog, discriminatie en racisme aanrichten.

Vanavond worden op verschillende plaatsen in Friesland en Nederland  de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van andere oorlogen herdacht. Lees meer >>
 

1 mei
Nieuws van Stichting Mast.

De laatste tijd hebben wij als bestuur veel onderzoek gedaan en besprekingen gevoerd met diverse mensen die een park(je) met windmolens willen beginnen en of opschalen. Samen trekken wij op met het bestuur van de dorpsmolen van Hitzum. De dorpsmolens van Tzum en Hitzum zijn nu bijna 20 jaar in gebruik. De subsidie van het rijk is afgelopen en de molens komen aan onderhoud toe. Dus willen wij doorgaan als Stichting Mast en wat voor de samenleving en de verenigingen in ons dorp betekenen dan moeten wij t.z.t iet
s nieuws. Een mogelijkheid is om een aandeel te nemen in een nieuw op te richten park. Lees meer>>
 
25 april


Ale Bosch en Gerrit Politiek, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
 


Ale Bosch en Gerrit Politiek zijn vandaag door burgemeester Fred Veenstra benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.
Ale kreeg zijn onderscheiding opgespeld in de Korenbeurs, Maar omdat Gerrit in het MCL verblijft kreeg hij de onderscheiding daar opgespeld.
Gerrit wist van niets hij dacht dat hij voor röntgenfoto's moest, maat tot zijn grote verbazing waren het andere foto's. Lees hier het verslag van Hauke v.d. Meulen. Klik hier voor de foto's
 
 4 maart

 "
CDA wil windmolens van en voor het dorp".

Vrijdag was het CDA op bezoek in Tzum. Gedeputeerde Poepjes beklom met de CDA fractie de hoogste kerktoren (72 meter) van alle dorpskerken in Friesland. Vanaf de toren kregen de CDA’ers een prachtig zicht op het karakteristieke Friese landschap rond Franeker. Na een rondleiding door de 16e eeuwse Hervormde kerk was het CDA present bij het sponsordiner van World Servants. Lees meer >>
 

 4 maart

Dit onderstaande bericht kregen we toegestuurd van Loltsje Ritsma uit Drachten
 
I
k stuur hierbij een aantal foto's uit een fotoboekje van mijn beppe, Tjits Tjallings Droogsma. Zij werd op 2 februari 1894 geboren in Tsjom en heeft tot rond haar 30ste in de omgeving gewoond. Ze heeft in ieder geval gewerkt bij boer R. Ringnalda in Spannum en boer K. Hellinga in Winsum. Is het mogelijk deze foto's op uw website te plaatsen met de vraag of iemand mensen op de foto's kent? Als mensen hun familie herkennen mogen ze de foto ook wel hebben.
Een paar foto's heb ik ook naar de redactie gestuurd met de vraag of ze in 'Op'e Hichte' geplaatst kunnen worden, ik denk dat dat misschien meer oudere mensen bereikt.
Met vriendelijke groet,
Loltsje Ritsma, Drachten
mail:
arjen.van.vulpen@zonnet.nl
0512-525237

 
Album direct bekijken!  


 

4 mei


klik op het plaatje voor meer informatie
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum