Alles over het dorp

 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

 
25 maart


Maatsklaverjassen
.

Op vrijdag 10 april 2015 wordt een maatsklaverjasavond gehouden in de Moeting.

Een ieder is van harte welkom.

Aanvang: 19.45

Opgeven alleen als duo, de kosten zijn € 7,- per stel.
Opgeven kan tot woensdag 8 april 2015.

Jettie van der Veen. Tel: 452633
Geke Hoitema           Tel: 452605    
 

22 maart

Rabobank Clubkas Campagne

Kom in actie en stem op ons!

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland draagt het verenigingsleven een warm hart toe. En daarom organiseert zij jaarlijks de Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte is dat leden bepalen welke clubs een bijdrage ontvangen. K.F. Wêz-Wis Tsjom doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Lees meer >>
 

18 maart

Klik op het plaatje voor meer informatie
 

3 februari

De aannemer is maandag op de Franekerweg begonnen met asfalteren.
Dat schiet dus lekker op.
Foto's o.a. Lourenske v.d. Kooy.
 
   

Klik op het plaatje voor uitvergroting
 

3 maart

 

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op maandag 2 maart werd de "Beker van Verdienste 2014" uitgereikt aan 'Bertus en Pieter' oftewel Engbert Helfferich en Piet Leijstra. Zij kregen dit keer de meeste stemmen voor o.a. hun enthousiaste en belangeloze inzet bij de intocht van Sinterklaas, de Keatsskoalle en het verzorgen van licht en geluid bij diverse gelegenheden.

 

3 maart


Het Rabobank Coöperatiefonds iets voor u?


Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Heeft u een project dat zich onderscheidt van 'reguliere' sponsorprojecten? Doe dan een aanvraag uit het Coöperatiefonds. 

Stimulans voor de samenleving

Het Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren.

Leden beslissen mee
Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

Een bijdrage aanvragen?

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf.
Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.
 

3 februari

 

 

Breng uw stem uit voor onze club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne
Lees meer>>

 

31 januari

Klik op het plaatje voor meer informatie

29 januari

peuteropvang “It Hummelhonk”

Vanmorgen is er in het kader van de voorleesdagen op peuteropvang “It Hummelhonk” voorgelezen door Irene Kraakman van de bibliotheek Noord Fryslan.
Ze  heeft het prentenboek “ Boer Boris gaat naar zee” voorgelezen. Het was zeer geslaagd!
Bij deze een impressie. klik maar op het plaatje.
25 januari


Openingsavond seizoen 2015
Op vrijdag 23 januari jl. was het zover! Het kaatsseizoen voor Keatsskoalle ’t Begjin werd geopend. We hadden een geweldige opkomst, bijna alle 74 deelnemers waren aanwezig, een enkeling was verhinderd of ziek, maar de zaal was goed gevuld. Lees meer >>
 

24 januari

31e HALVE MARATHON TROK TOCH NOG 225 DEELNEMERS ONDANKS DE SLECHTE WEEROMSTANDIGHEDEN.  TIEDO TINGA SNELSTE OP HALVE MARATHON.* Foto's Lieuwe Bosch - klik hier

Dat je als organisatie van een Prestatieloop op tijd een moeilijke beslissing moet nemen was deze zaterdag het geval in Tzum waar de VV Tzum en SV Friesland de 31e Halve Marathon zouden organiseren. Code oranje deze nacht en flink wat sneeuw gevallen en door ijzel hier en daar flink glad. Lees meer >>

 

24 januari


Rabobank Clubkas Campagne: aandeel in de lokale samenleving


De coöperatieve gedachte van de Rabobank is dat je samen meer bereikt dan alleen. Daarom zoeken wij op verschillende manieren verbinding met de lokale samenleving, onder andere via sponsoring.
 Lees meer>>

23 januari


     In 2015 zijn we ingeloot voor de Poiesz sponsoractie!

 

 

 

 


Wat gaat er gebeuren?

Vanaf 2 februari gaat de 10e jeugdsponsoractie van de Poiesz Supermarkten van start! Dit betekent Euro’s voordeel voor u, en winst voor Chr. Gymvereniging Animo! Lees meer >>

 
9 januari

  Woensdagmiddag 7 januari om 13.00 uur was weer de jaarlijkse inzamelactie van de
 kerstbomen.
 Deze keer waren het er bijna 80. De vorige keer nog 112 kerstbomen. De Gemeente
 Franekeradeel stelde 60 euro beschikbaar en er was dus 12 x 5 euro te verloten.
De uitslag is als volgt:
Jelmer, Jildau en Marrit Wielenga  (6x) (met 40 bomen)
Jelmer Eijzenga (2x); Gerrit en Janco Tolsma (2x) en de andere 2x 5 euro waren voor Brent Oosterhaven en Eelke Westra.


6 januari


De leden van Brassband Prijst den Heer hebben op zondag 21 december voor haar kerstconcert in de kerk, een nieuwe groepsfoto laten maken. Deze staat op de pagina van Brassband Prijst den Heer.
Er zijn ook nog een aantal foto's gemaakt van de generale repetitie.

3 december

We zijn blij jullie te kunnen melden dat we sinds een dikke week weer op volle sterkte zijn met het bestuur van de Oranjevereniging!
 
Dat Margriet de Jong Trix ging vervangen konden we op de ledenvergadering al vertellen, maar we hebben nu ook een vervanger voor Justin van Abbema gevonden...En dat is niemand minder dan Andre Tamminga.
Klik hier voor een overzicht van het volledige bestuur.
 
16 november


Buurtbewoners Smiwofa gaan gluren bij de buren!

Op 4 oktober mochten de buurtbewoners van Smiwofa een kijkje nemen op de boerderij van de familie Greidanus. Lees meer >>
 
16 november

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Bertus en Pieter hebben we de filmpjes gekregen van kapsalon Elja, die bij het Sinterklaasfeest in de Moeting zijn afgespeeld.
Heel erg leuk om nog eens terug te kijken. Klik maar op het plaatje.

 
Pimpen deel 1 Pimpen deel 2 Alle filmpjes


 

27 oktober


Per 10 november is het mogelijk om al uw Ha-Ra producten bij mij te bestellen en af te halen.

Ook is het mogelijk om een demo te organiseren, waar bij je een aantal mensen uitnodigt. Ik kom langs met alle spullen leg in het kort zoveel mogelijk uit over de producten en ik zal een aantal dingen demonstreren. Er zitten een aantal leuke voordelen aan als gastvrouw.

Schoonmaken met water, duurzaam, milieubewust, snel, gemakkelijk, veilig en ergonomisch zijn de kernwoorden van de Ha-Ra schoonmaaksystemen.

Voor het bestellen van producten, het opvragen van informatie of het maken van een afspraak voor een demonstratie kunt u mij bellen op 0517-854981 of even langskomen op de Jorit Martensstrjitte 14.

Martha van der Veen
 

28 september


Startweekend 2014 - Ga je mee naar de Bron?

Afgelopen weekend (26 t/m 28 september) vond het startweekend van de Protestantse Kerk te Tzum plaats. Het thema was dit jaar ’Ga je mee naar de Bron?’ Er zijn veel dingen gedaan, van op vrijdag een Sing-Inn in het Martenahiem, tot workshops op zaterdag en een kerkdienst op zondag. Van de workshops zijn enkele foto’s gemaakt die hier te bewonderen zijn.
 

27 september
 
Misschien wist u het al, maar onze dorpsgenoot Willem Starke heeft samen met zijn compagnon Edze een nieuw bedrijf opgestart in Leeuwarden. "Let's Paintball" op 1 oktober gaan de deuren open.
Voor meer informatie ga naar Lets Paintball 
 
23 september

 

Geslaagd KNAK toernooi op de tennisbaan!

Zaterdag 20 september vond het KNAK tennistoernooi plaats op de tennisbanen van It Lyntsjepark in Tzum. Alle jeugdleden van de tennisverenigingen uit Mantgum, Wommels, Easterein en Winsum konden hier aan mee doen. 23 leden tussen de 6 en 18 jaar streden in vier categorieën om de prijzen. Lees meer >>
 

21 september


     
Beste kaartliefhebbers,


Voor het seizoen 2014-2015 willen wij u/jou graag uitnodigen om weer gezellig met elkaar een kaartje te leggen in “De Moeting”.

 De start van deze competitie zal zijn op 3 oktober a.s. Lees meer >>
 

 4 maart

Dit onderstaande bericht kregen we toegestuurd van Loltsje Ritsma uit Drachten
 
I
k stuur hierbij een aantal foto's uit een fotoboekje van mijn beppe, Tjits Tjallings Droogsma. Zij werd op 2 februari 1894 geboren in Tsjom en heeft tot rond haar 30ste in de omgeving gewoond. Ze heeft in ieder geval gewerkt bij boer R. Ringnalda in Spannum en boer K. Hellinga in Winsum. Is het mogelijk deze foto's op uw website te plaatsen met de vraag of iemand mensen op de foto's kent? Als mensen hun familie herkennen mogen ze de foto ook wel hebben.
Een paar foto's heb ik ook naar de redactie gestuurd met de vraag of ze in 'Op'e Hichte' geplaatst kunnen worden, ik denk dat dat misschien meer oudere mensen bereikt.
Met vriendelijke groet,
Loltsje Ritsma, Drachten
mail:
arjen.van.vulpen@zonnet.nl
0512-525237

 
Album direct bekijken!  


 

4 mei


klik op het plaatje voor meer informatie
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum