Alles over het dorp

 

Klik op het logo voor een overzicht van de AED hulpverleners
 
 
 
 

 


 

 
27 mei


Doarpsbelang Tsjom organiseert voor de 2e keer de GARAGEVERKOOP
Zaterdag 30 mei 2015 van 09.00 – 13.00 uur

 
27 mei
VERKEERSINFORMATIE LOLLUMERWEG

De planning is bekend:
De afsluiting vindt plaats vanaf maandag 1 juni t/m 24 juli 2015.
Er wordt begonnen met asfaltwapening en het aanbrengen 2 asfaltlagen. Dit duurt 2 weken

Vervolgens zal In week 25/26 (15-26 juni) aan weerszijden bermbeton worden aangebracht, wat na aanbrengen een uithardingstijd van 4 weken vergt.
Bestemmingsverkeer mag dan alleen in 1 richting rijden, nl. vanaf de Hitzumerweg richting Lollum.
Dit in verband met het feit dat er geen ruimte is om elkaar te passeren.
Er bevinden zich nl. na het aanbrengen van de asfaltlagen aan beide zijden diepe wegkanten en het aangebrachte bermbeton kan nog niet worden bereden.
Gemeente Franekeradeel.
 
27 mei
 
VERKEERSINFORMATIE WOMMELSERWEG.

Op dinsdag 2 juni zal de Wommelserweg voor 1 dag afgesloten zijn.
Dit in verband met plaatselijke asfaltreparaties.
Omleiding (vracht)verkeer vindt plaats over provinciale weg via Winsum.
Plaatselijk verkeer kan via Nieuwbuurtsterweg en de Plattedijk.
Gemeente Franekeradeel.
 
19 mei
 

Opbrengst Moederdagactie

De eerste actie is geweest! Eind april/begin mei ’15 heeft de moederdagactie plaatsgevonden.
Lees meer>

 

17 mei
Holprijp is voor bestemmingsverkeer!
Tzum, 16 mei 2015

Gedurende drie maanden, tijdens de renovatie van de Franekerweg, hebben we gebruik kunnen maken van een omleiding via Holprijp. Er waren speciale passeerstroken gemaakt om verkeer over de slechts drie meter brede landweg mogelijk te maken. Op enkele kleine incidenten na is dit goed verlopen.
Nu is de Franekerweg gereed en we hebben een prachtige verbinding met Franeker. Ook dorpen als Lollum, Hitzum, Arum en Witmarsum zijn via deze verbrede weg prima te bereiken.

Helaas hebben we moeten constateren dat een aantal autobestuurders nog steeds halsstarrig Holprijp gebruikt als doorgaande verbinding en er niet voor terugdeinst over de nieuw ingezaaide passeerstroken te rijden. Voor alle duidelijkheid: het is een weg voor bestemmingsverkeer wat inhoudt dat alleen automobilisten die een bezoek moeten brengen bij één van de bewoners, gebruik mogen maken van deze weg.
Ook melkwagens moeten probleemloos bij de boerderijen kunnen komen. Daarnaast wordt de weg veel gebruikt door fietsers, hardlopers en wandelaars uit ons dorp. Kinderen fietsen erover naar school. Hun veiligheid gaat ons aan het hart.

We willen als dorpsbelang dan ook met klem een beroep doen op alle inwoners van ons dorp om de verkeersregels op de Holprijp te respecteren.
Samenvattend: Holprijp is GEEN doorgaande weg en ALLEEN voor bestemmingsverkeer.


 
17 mei

De foto's van het pearke keatsen en ledenwedstrijd voor de jeugd de Siebe en Griet partij van zaterdag 16 mei staan op de site van K.F. Węz Wis Tsjom.
Ook foto's van de federatie wedstrijd Basisscholen zijn daar te vinden kijk maar bij
 K.F. Węz Wis Tsjom
 
16 mei

Klik op het plaatje voor meer informatie

10 mei

 
Artikel in de VOLKSKRANT maandag 11 mei 2015.
Dit is het land van de namen: rechtsaf naar Schettens en Longerhouw, verder door naar Pingjum, Arum of Wons. Daar wil je altijd blijven: Wommels, Hitzum. Kieviten vechten met kraaien. Kom je vanzelf over smalle weggetjes van betonplaat uit in Lollum. Maar daar is het niet. Het is in Tzum. Tsjom, schrijven ze zelf, en zo spreken ze het ook uit. Lees meer >>
 
29 april

 

Verkoop van steigerhouten tafels

 

Mooie nieuwe steigerhouten eettafel, geheel naar uw wens gemaakt! De opbrengst is voor World Servants Tsjom 2016.

 

Afmetingen in overleg.

Geschikt voor binnen en buiten.

Kleur naar wens: onbewerkt, grey wash of white wash.
Meer weten?
klik hier >>
 

8 mei

Diverse activiteiten in Martenahiem o.a.
Maandag 18 mei Optreden door koor de “Lofstem”uit Welsrijp
Zaterdag 23 mei Noflik oerke met “ De Nije Knipers” uit Franeker, muziek uit de jaren “20-’70. Een hapje en een drankje!

 Klik bij Martenahiem voor meer info.
 

6 mei
Bingo!

Op vrijdag 19 juni om 20.00 uur organiseert Gewoon te gek in de Moeting te Tzum een Gewoon te gekke bingo!!
We spelen 6 rondes bingo, in iedere ronde kun je 4 prijzen winnen, per ronde met prijzen t.w.v. min. € 15 tm € 50!
Je kunt geen gereedschap, boodschappenpakket of huishoudelijke artikelen winnen maar alleen spulletjes van Gewoon te gek.  De entree is € 12,50.

Kom gezellig met je  vriendin(nen), moeder, zus(sen), collega('s), buurvrouw etc etc. Voor iedereen  vanaf 13 jaar!

Opgeven kan via : info@gewoontegek.com
 
4 mei

Woord bij de herdenking van de gevallenen op 4 mei 2015


De tijd gaat verder,

Vanavond, op 4 mei 2015, staan we enkele minuten stil in de tijd . Straks is het zover, de tijd lijkt even stil te staan of in elk geval langzaam voorbij te gaan. Herdenkende, ervaren we het langzame wegtikken van de minuten. We worden er op een avond als deze extra bij betrokken maar vanavond nemen we even de tijd om stil te staan bij iets dat 70 jaar geleden is.  Lees meer >>
20 april

Geslaagde Fam. Wetterauw Fair Play Cup te Franeker

We moeten de handen in elkaar slaan en proberen om de kaatssport een nieuwe impuls te geven. Aan die oproep hebben Keatsskoalle ’t Begjin Tsjom, VvV Sjirk de Wal Dronrijp, KV Jan Bogtstra Franeker en Stichting Kaatsfan gehoor gegeven. De jeugd enthousiast maken voor de kaatssport is ons motto! Lees meer >>
 

20 april


Net zoals alle jaren is de internationale, interculturele uitwissselingsorganisatie AFS ook dit jaar weer op zoek naar gastgezinnen voor een aantal van de ongeveer 70 jongeren die eind augustus vanuit alle windstreken naar Nederland komen voor hun uitwisselingsjaar. En aangezien gastgezinnen zich overal kunnen bevinden, dus ook in uw woonplaats, zou AFS het zeer op prijs stellen indien u bijgaande oproep, Lees meer
 
11 april


Vrijdagavond 10 april zijn de prijzen uitgereikt bij het Poiesz jeugd sponsorgala in Leeuwarden.

Voor Tzummers soms een moeilijke keus waar de muntjes nu in moesten, omdat er 3 verenigingen uit Tzum aan mee deden.
K.F. Węz Wis Tsjom had de hoogste score € 1.044,-
Daarna kwam de voetbalvereniging met € 887,-
En C.S.V. Animo had net iets minder € 869,-

Al met al toch weer een mooie opbrengst voor de verenigingen.
Namens alle verenigingen heer erg bedankt.

Klik maar op het plaatje voor de foto's die tijdens het gala gemaakt zijn.
 

3 maart

 

Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op maandag 2 maart werd de "Beker van Verdienste 2014" uitgereikt aan 'Bertus en Pieter' oftewel Engbert Helfferich en Piet Leijstra. Zij kregen dit keer de meeste stemmen voor o.a. hun enthousiaste en belangeloze inzet bij de intocht van Sinterklaas, de Keatsskoalle en het verzorgen van licht en geluid bij diverse gelegenheden.

 

29 januari

peuteropvang “It Hummelhonk”

Vanmorgen is er in het kader van de voorleesdagen op peuteropvang “It Hummelhonk” voorgelezen door Irene Kraakman van de bibliotheek Noord Fryslan.
Ze  heeft het prentenboek “ Boer Boris gaat naar zee” voorgelezen. Het was zeer geslaagd!
Bij deze een impressie. klik maar op het plaatje.
24 januari

31e HALVE MARATHON TROK TOCH NOG 225 DEELNEMERS ONDANKS DE SLECHTE WEEROMSTANDIGHEDEN.  TIEDO TINGA SNELSTE OP HALVE MARATHON.* Foto's Lieuwe Bosch - klik hier

Dat je als organisatie van een Prestatieloop op tijd een moeilijke beslissing moet nemen was deze zaterdag het geval in Tzum waar de VV Tzum en SV Friesland de 31e Halve Marathon zouden organiseren. Code oranje deze nacht en flink wat sneeuw gevallen en door ijzel hier en daar flink glad. Lees meer >>

 

 4 maart

Dit onderstaande bericht kregen we toegestuurd van Loltsje Ritsma uit Drachten
 
I
k stuur hierbij een aantal foto's uit een fotoboekje van mijn beppe, Tjits Tjallings Droogsma. Zij werd op 2 februari 1894 geboren in Tsjom en heeft tot rond haar 30ste in de omgeving gewoond. Ze heeft in ieder geval gewerkt bij boer R. Ringnalda in Spannum en boer K. Hellinga in Winsum. Is het mogelijk deze foto's op uw website te plaatsen met de vraag of iemand mensen op de foto's kent? Als mensen hun familie herkennen mogen ze de foto ook wel hebben.
Een paar foto's heb ik ook naar de redactie gestuurd met de vraag of ze in 'Op'e Hichte' geplaatst kunnen worden, ik denk dat dat misschien meer oudere mensen bereikt.
Met vriendelijke groet,
Loltsje Ritsma, Drachten
mail:
arjen.van.vulpen@zonnet.nl
0512-525237

 
Album direct bekijken!  


 

4 mei


klik op het plaatje voor meer informatie
 

 

 
 

(C) Dorpsbelang Tzum