Laatste mutatie

>11-11 Slagerij Walburg folder W46
>02-11 Kg oudpapier november
>31-10 V&A: Klusjes huis
>30-10 TV Tzum wintercompetitie
>21-10 bestuursmutaties Knikkeraars
> 07-08 nieuws Brassband Tzum
>06-08 Nijs fan de Oranjevereniging
>23-07 Bestuursmutaties Ijsclub
>25-06 Foto's peuters zomerfeest
>25-05 bestuurs mut. knikkeraars
>19-05 Ambi status Kerk 2018
>19-05 V&A: Gratis Eieren.
>25-04 Tzummer tenniskampioensch.
>11-04 nieuws van 't Spinneweb
>23-03 Activiteitenkalender TV Tzum
>28-02 V&A: onthardingstabletten