Welkom bij Stichting Visserpartij


52e Visserpartij op 29 augustus 2015

 

 

Verslag 52e editie van de Visserpartij op 29 augustus 2015

Onder prima omstandigheden kon de 52e editie van de Visserpartij gehouden worden.

Op sportcomplex “It Lyntsjepark” is gestreden om de prijzen door in totaal 81 kaatsers verdeeld over 6 categorieën. Welpen (8 en 9 jaar), Pupillen (10 en 11 jaar), Schooljeugd (12 en 13 jaar), Dames, Senioren en de 50 plussers. In het totaalklassement over nu 52 jaar, zijn behoorlijke verschuivingen zichtbaar. Ook in de top 10.

 

De volledige uitslag;

Categorie Welpen. 2 poules van 3 parturen.

 

1e. Gerbrich Koster, koningin                           2e. Luuk Weijer

      Teade-Wytse Palma                                         Jorrit Palma

 

3e. Simon Benders                                           4e. Yannah Palma

      Bianca Hiemstra                                                 Aafke Bakker

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Pupillen. 7 parturen.

 

Winnaarsronde;

1e. Robin Benders, koning                               2e.Redmer Cnossen

      Berber van der Meulen                                    Lotte Weijer

 

Afvalronde;

1e. Piter-Gerben Palma                                     2e. Jancko Tolsma

      Nienke Bankert                                                Folkert Hannema   

 

 

 

 

 

Categorie Schooljeugd. 1 poule van 4 parturen.

 

1e. Nynke van der Veen, koningin                    2e. Janet Greidanus

      Francien Yntema                                              Sybren Hoekstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie Dames, 2 poules van 4 parturen.

 

1e. Anne-Rixt Cnossen, koningin                      2e. Corina van Wieren

      Petra de Schiffart                                            Siebrich Atsma

 

3e. Tjitske Tolsma                                             4e. Marnies Yntema

      Willeke de Vries      Wommels                           Johanna Atsma

 

 

 

 

 

 

Categorie Senioren, 10 parturen.

 

Winnaarsronde;

1e. Gerrit Hiemstra, koning                               2e. Jelle Cnossen

      Cornelis Rusticus                                             John Laanstra         Bolsward

 

Afvalronde;

1e. Klaas van der Brug                                      2e. Johan Koster

      Sietze Greidanus        Winsum                          Wilco Atsma

 

 

 

 

 

Categorie 50+, Individueel klassement, 4 lijsten geloot.

 

1e. Hauke van der Meulen koning

2e. Gerrit de Jong

3e. Bart Yntema

4e. Klaas Terpstra

5e. Lieuwe Bosch

 

 

 

 

 

 

 

Zichtbaar is ook dat de deelnamecijfers elk jaar iets terug lopen. Erg jammer is dat. Het is ons doel om deze partij een reünie-achtig karakter te geven. Hopelijk zullen de vervolg edities een beter beeld geven en laten ook de “Tsjommers om útens” zich meer zien. Dat zou toch zo leuk zijn…

 

De kransen en prijzen zijn na afloop uitgereikt door de commissie bestaande uit Nynke Strikwerda, Jeltje Weijer en Auke van der Meulen.

 

Wederom een wisseling in de samenstelling van de commissie. Siebe Greidanus heeft nu ook een punt gezet achter zijn actieve bezigheden binnen deze commissie. 51 jaar lang heeft hij de Visserpartij mede georganiseerd, heeft van al die jaren steeds een hand geschreven verslag gemaakt, de koningsbekers van inscripties laten voorzien en deze bekers persoonlijk afgeleverd bij de winnaars. Binnen de commissie is reeds op passende wijze afscheid genomen. Ook vanaf deze plaats willen we Siebe enorm bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid bij deze bijzondere kaatspartij.

Siebe zijn plaats is inmiddels ingenomen door zijn dochter Jeltje Weijer. We heten Jeltje welkom en wensen haar veel succes en plezier toe!

 

Hopelijk zien we jullie volgend jaar allemaal terug op het veld.

(altijd de laatste zaterdag van augustus!)

 

De Commissie.

 

 

 

Klik hier voor de wedstrijdfoto's

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum