51e Visserpartij op 30 augustus 2014

 

De 51e  editie  van de Visser kaatspartij is onder goede  weersomstandigheden gehouden. Alles heeft zich op het sportcomplex ďIt LyntsjeparkĒ afgespeeld.

Vorig jaar is het 50 jarig jubileum gevierd. Dit was het minder uitbundig, doch wel goed.

 

Vorig jaar is ook het puntenklassement van 50 jaar Visserpartij gepresenteerd.  De bedoeling is  om dit elk jaar bij te houden en digitaal op te slaan.

 

Dit jaar deden in totaal 108 kaatsers, jong en oud, mee aan deze partij, verdeeld over 6 categorieŽn. De categorieŽn waren welpen, pupillen, schooljeugd, dames, senioren en de 50 plus categorie.

 

De uitslagen waren als volgt:

 

Welpen: 6 tweetallen plus afvalronde

 

1e    Folkert Hannema                2e. Luuk Weijer

     Jan-Tymen Eisma, koning         Gerbrich Koster

 

Afvalronde:

1e  Melissa van Groning             2e  Sido Cnossen

    Teade  Wytse Palma                   Simon Benders

 

 

 

 

 

Pupillen, 11 tweetalleen plus afvalronde

 

1e. Sanne Strikwerda                 2e.  Nynke Bankert

      Steven Koster, koning              Alice Elgersma                                                                             

 3e. Lotte Weijer

      Jessy Bok

 

Afvalronde:

1e  Siebren Hoekstra, Makkum  2e. Eelke Westra

      Francien Yntema                     Marije van der Meulen

 

 

 

Schooljeugd      6 kaatsers.  Individueel klassement

1e. Siebrich Atsma,  koningin

 2e Houkje Aardema    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren  11 tweetallen  plus afvalronde

 

1e. Klaas Weijer 2e  Jancko Bosch                   

     Klaas van der Brug         Danny Roos Easterein          


3e. Roelof Rusticus
     Gerrit Hiemstra

 

Afvalronde:

1e , Douwe Greidanus                       2e. Simon Bambach

       Frits Hoekstra                                 Jurrit Dijkstra

 

 

 

Dames. 13 tweetallen plus afvalronde

 

1e. Diana Alkema                                  2e Willeke de Vries, Wommels 

     Anne-Rixt Cnossen, koningin                 Jessye Greidanus                         

 

Afvalronde:

 

1e. Gerbrich Elgersma                              2e. Janny Wielenga-Smedinga

     Gerhardina Talsma                                  Annie Strikwerda

 

   

 

50 plus 6 parturen tweetallen         2 poules

 

1e. Ype Hiemstra, koning          2e. Jan de Jong, Menaam

     Hauke van der Meulen                Lieuwe Bosch       

 

 

Na de wedstrijd werden de kransen, prijzen en tassen met levens benodigheden door de drie commissieleden Nynke Strikwerda, Auke van der Meulen en Siebe Greidanus uitgereikt.

 

Zeker vermeldenswaard is het feit dat dhr. Aart Dijkstra enige tijd geleden zijn functie als penningmeester heeft overgedragen aan ons nieuwe commissielid dhr. Auke van der Meulen.

 

In commissie kring is hier reeds aandacht aan besteed. Aart heeft een attentie ontvangen en zijn echtgenote Geesje een boeket bloemen.

Aart, bedankt voor je grote inzet van bijna 20 jaar in deze commissie.

 

 

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum