Uitslagen 2013

 

 Geslaagde Visser kaatspartij in Tzum

 

Op zaterdag 31 augustus 2013 is  de 50e editie van de Visser kaatspartij in Tzum gehouden. Een partij die in1964 door de gebroeders Visser uit Californië in het leven is geroepen. Toen zij emigreerden uit Tzum naar Californië waren ze jongens van 10 en 12 jaar oud. Dat was in 1932.

In 1964 waren ze met vakantie in hun geboortedorp Tzum, en maakten ze kennis met de kaatssport. Dit maakte zulk een grote indruk op hen beiden dat ze het besluit namen om een kaatspartij voor de Tzummer jeugd in het leven te roepen. De partij werd in 1964 direct gehouden. Het werd een kaatspartij in twee klassen voor de jeugd van 8 – 13 jaar en van 14 – 16 jaar.

Er was geen inleg verschuldigd en dat is tot op de dag van vandaag nog altijd zo gebleven.

De partij is in de loop der jaren wel uitgegroeid wat de deelname betreft. In 1972 zijn de senioren er bij gekomen en in 1977 de categorie dames.

Verder is de jeugd gesplitst in de categorieën: welpen, pupillen en schooljeugd. Dit jaar was er voor het eerst een categorie van de 50 plussers. En dat alles nog zonder inleg.

De wedstrijd wordt altijd op de laatste zaterdag van de maand augustus gehouden.

Sinds een aantal jaren mogen ook “Tsjommers fan útens” meedoen.

Het is een zeer geslaagde dag geworden  op een zonovergoten kaatsveld.

 

In het afgelopen jaar is er een punten klassement van de winnaars van de afgelopen 50 jaar opgesteld.

Na de opening van de kaatsdag werd aan de vier hoogste van het klassement een aandenken overhandigd. De volgende kaatsers hadden in de afgelopen jaar de meeste punten behaald

nr. 1 was Gerrit Hiemstra met  39 punten

nr. 2. Ype Hiemstra  met 32 punten

nr. 3. Griet Eisma-Greidanus met 30 punten

nr. 4. Janet Osinga-Hiemstra met 30 punten

Zij kregen een prachtig aandenken en een oorkonde met hun naam er op uitgereikt.

 

Aan het begin van de dag werd iedereen getrakteerd op koffie met oranjekoek. Verder werden er in de feesttent doorlopend  beelden van vroegere partijen en winnaars vertoond.

 

Er stonden deze dag maar liefst 49 parturen op de lijst, verdeeld over 6 categorieën. Ook was er voor elke categorie nog een verliezersronde.

 

Vanaf 15.00 uur was de brassband “Prijst den Heer” op het terrein aanwezig om hun vrolijke klanken te laten horen.

Voor de aanvang van de finales werd het Frysk folksliet gespeeld.

 

De uitslag was als volgt:

Welpen, 7 tweetallen:  

   1e. Steven Koster, koning      2e. Francien Yntema                 

        Berber van der Meulen           Jesse Zijlstra                              

 

  3e.   Marije van der Meulen

        Sido Cnossen

 

Verliezersronde:

1e.  Piter Gerben Palma             2e. Redmer Cnossen

       Lotte Weijer                             Pieter Tolsmna

 

 

 

Pupillen 5 parturen tweetallen, competitie

1e. Jelle Cnossen, 26 punten koning        2e Jelmer Wielenga 23 punten

      Wouter van der Horst                             Siebren Hoekstra

 

 

3e. Janet Greidanus, 23 punten

    Douwe Zijlstra

 

 

 

 

 

 

Schooljeugd,  4 tweetallen competitie        

1e, Anne-Rixt Cnossen 21 punten, koningin         

    Houkje Aardema                                           

 

2e. Yvonne Eisma  19 punten

  Annerigt Terpstra       

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Senioren, 9 parturen

1e Reinout Dijkstra, koning        2e.  Gerrit Hiemstra                  

    Bart Yntema                                Douwe Greidanus                

    Douwe Bergsma, Haarlem            Gerrit Strikwerda                 

 

 

3e. Sander Hoekstra

      Sietze T. Greidanus

      Sjaak Bakker

 

Verliezersronde:

1e. Johan Koster                       2e. Klaas van der Brug

     Jan Willem Oosterhaven             Klaas Weijer

      Thom Laanstra, Firdgum           Pieter Bergsma, Winsum

 

Dames, 14 parturen:

1e, Corina van Wieren, koningin   2e.  Douwina Yntema       

     Lisette van der Horst                     Anita Hoekstra

     Thea Kooistra, Kubaard                Griet de Vries-Terpstra

 

3e. Janet Osinga-Hiemstra, Berlikum

     Johanna Atsma

      Gerry Adema

 

Verliezersronde:

 

1e. Truus Overal            2e. Esther v.d. Meulen-Koster

      Joukje Meppelink         Annie Strikwerda

      Hedwig Bakker             Willeke de Vries, Wommels

 

50 plus, 8 tweetallen

1e. Piet Sijtsma, koning 2e. Sjoerd Hiemstra, Ferwoude

     Gerrit de Jong                Arie Smedinga

 

Verliezersronde:

1e. Aart Dijkstra, Franeker          2e. Jan de Jong, Menaldum

    Johannes Bergsma, Winsum       Hessel Yntema, Zwolle

 

 

 

 

 

 

Iedere deelnemer kreeg nog een sleutelhanger met daarop het nieuwe logo van de Visserpartij mee naar huis.

De prijzen werden door de commissieleden uitgedeeld.

Daarna kwam er een einde aan deze  partij en konden we terugzien op een geweldig geslaagde jubileumdag.

 

 

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum