PERSBERICHT

Doarpshûs “De Moeting” in Tzum ontvangt € 50.000,- van het Oranje Fonds voor Toplocatie in Actie.

Tzum, 29 december

Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen. Onder de naam ‘Toplocaties in actie’ benaderde het Fonds bestuurders en gebruikers van dorpshuizen, buurthuizen en andere ontmoetingsruimtes uit het hele land. De vraag was: kom met een idee om van uw ontmoetingsruimte een Toplocatie in Actie te maken. Doarpshûs “De Moeting” uit Tzum deed mee en ontvangt € 50.000,- van het Oranje Fonds om materialen aan te schaffen  waardoor  de zalen in het dorpshuis nog functioneler ingezet kunnen worden. O.a. door de aanschaf van twee biljartliften, een mobiel podium en bijbehorende toneelverlichting en een parketvloer.

Het Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met vaste bezoekers, zoals de zangvereniging, de biljartclub en de jongereninloop, te brainstormen over wensen voor de accommodatie. De gewenste investering moet leiden tot nieuwe activiteiten of nieuwe bezoekers. Alleen ideeën die door de ruime meerderheid van de gebruikers gewenst waren, kwamen in aanmerking als inzending. Uit het hele land kwamen ruim 250 ideeën naar voren. Ook De Moeting uit Tzum gaf aan de oproep gehoor. Zij stelden het Oranje Fonds voor om te investeren in twee biljartliften en een flexibel podium om zo ook in kleinere zalen voorstellingen te kunnen geven.

“Ytsen Strikwerda, voorzitter van De Moeting Tzum: We zijn ontzettend blij met de toezegging van het Oranjefonds.
Ondanks dat De Moeting al in ruime mate multifunctioneel is, brengt deze multifunctionaliteit met zich mee dat het voor veel activiteiten juist nét niét geschikt blijkt.
Onze gymzaal met officiële sportvloer en uitklapbaar podium is geschikt voor de drukbezochte toneelvoorstelling van de lokale toneelvereniging, maar als de jeugdclubs een toneelstukje willen opvoeren is de zaal veel te groot.
Onze foyer kan geschakeld worden met de twee naastliggende vergaderruimten zodat er een redelijke zaalruimte ontstaat. Er zouden veel meer activiteiten plaats kunnen vinden als de vloerbedekking vervangen wordt door een parketvloer en als de biljarten niet de hele tijd van hun plaats moeten worden gehaald om ruimte te creëren. Dit is niet goed voor de biljarten en vanzelfsprekend zijn de biljartverenigingen hier ook niet blij mee. Dus wordt dit in de praktijk zo weinig mogelijk gedaan, met als gevolg dat er veel (potentiële) activiteiten in de kiem worden gesmoord.
Dankzij het Oranjefonds kunnen we ons dorpshuis binnenkort echt een ‘Toplocatie in Actie‘ noemen!! 

Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de buurt en investeert daarom in het kader van Toplocaties in Actie maar liefst € 3 miljoen in nieuwe ideeën en wensen voor accommodaties in het hele land. Sociale cohesie in de buurt is een van de belangrijkste pijlers onder het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over De Moeting kunt u contact opnemen met voorzitter Ytsen Strikwerda,06-51405141.

Voor meer informatie over het Oranje Fonds en Toplocaties kijkt u op www.oranjefonds.nl/toplocaties of belt u mw. Jonne Boesjes, woordvoerder op nummer 030 2339 344.

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum