Welkom bij Stichting MAST

 
 

Stichting MAST is de afkorting voor: "Stichting Miljeu en Aktiviteiten Stipe Tsjom".
De exploitatie-opbrengsten van onze windturbine worden besteedt aan dorpsprojecten en
dorpsverenigingen.

De doelstellingen zoals die in de oprichtingsakte van de stichting zijn vastgesteld zijn:

  1. het stimuleren van het gebruik van duurzame energiebronnen, in het bijzonder windenergie;
  2. het verwerven, oprichten, in stand houden, beheren en exploiteren van windturbines of andere installaties voor de opwekking van duurzame energie;
  3. het bevorderen van energiebesparing en een schoon, leefbaar milieu;
  4. het stimuleren van het dorpsleven in Tzum, in het bijzonder sociaal-culturele activiteiten.

 

 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum