Welkom

in het kader van Anbi-transparantie dienen alle kerkelijke
gemeenten te voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid hieraan stelt.
 
 
Beleidsplan Prot. Kerk Tzum
Anbi - Diaconie
Beleidsplan College van Diakenen 2019
Anbi-Transparantie PKN
 
 

                              

 
 
 
 
 
 
 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum