Welkom

in het kader van Anbi-transparantie dienen alle kerkelijke
gemeenten te voldoen aan de wettelijke eisen die de overheid hieraan stelt.
 
 
Tzum PG DIA J2022 - verkort overzicht jaarrekening - 01-04-2023
 
Begroting van baten en lasten diakonie Protestantse gemeentenTzum 2023
Beleidsplan Prot. Kerk Tzum 2019-2024
Anbi - Diaconie
Beleidsplan College van Diakenen 2019
Anbi-Transparantie PKN
 
 

                              

 
 
 
 
 
 
 

    

 

(C) Dorpsbelang Tzum