Bestuur ijsclub Tzum

Voorzitter
Jacob Bosch

 

Secretaris
Femke Gerbrandy

Nieuwbuursterweg 34
8804 RH Tzum

Tel: 06 42718799
e-mail:
ijsclubtzum@live.nl


Penningmeester
Jan Gerard Eijzenga

Leden:
Jeroen Nijdam,
Elisah Vos
Hille Jacob Wagenaar


 

Lidmaatschap

Loopt van 1 december tot 30 november. Gezinslidmaatschap kost 8,50 per jaar, enkelvoudig lidmaatschap (iedereen van 18 jaar en ouder) 5,- en donateurs 3,- per jaar. Betaling van de contributie verloopt via automatische incasso.

Opzeggingen voor het volgende jaar dienen voor 1 december doorgegeven te zijn.

Bankrekening IJsclub Tzum:   NL03 RABO 0320 4451 27
 

e-mail: ijsclubtzum@live.nl

 

 

(C) Dorpsbelang Tzum